Φόρτωση και Μεταφορά ειδικών ογκωδών φορτίων από και προς Κύπρο

Τα ειδικά φορτία προς μεταφορά, όπως τα υπερμεγέθη-μεγάλου βάρους καθώς και τα επικίνδυνα (κατηγορίες IMO&ADR) είναι μία από προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Η Intersea με τους συνεργάτες της από την στιγμή ανάληψης της ειδικής μεταφοράς, βρίσκεται βήμα προς βήμα δίπλα στον πελάτη, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης όλου αυτού του δύσκολου μεταφερόμενου έργου μέχρι και την παράδοση αυτού στον τελικό προορισμό του. Η ασφάλεια και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων – συνεργατών είναι το κύριο μέλημα μας σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο.