Μεταφορά παλετών από και προς Κύπρο

Ως μεταφορική εταιρία από Ελλάδα προς Κύπρο και από Κύπρο προς Ελλάδα, κύριος στόχος μας ήταν να συνδυάσουμε το χαμηλότερο κόστος με την υψηλότερη ταχύτητα, αλλά και την άριστη ποιότητα και ασφάλεια στη μεταφορά παλέτας και κάθε είδους μεταφορά παλετών όλων των τύπων, συνδέοντας όλες τις πόλεις – επαρχίες Ελλάδος – Κύπρου, και το καταφέραμε!

Οι μεταφορές που παρέχουμε είναι συνδυασμός οδικών και θαλάσσιων και το δίκτυο μας εξυπηρετεί κάθε πόλη και των δύο χωρών καθημερινά.

Πάνω απ ‘όλα, οι συσκευασίες μεταφοράς πρέπει να έχουν ως κύριο μέλημα  την προστασία των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση. Λόγω της φύσης της οδικής και θαλάσσιας υποδομής, οι συσκευασίες μεταφοράς πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να απορροφούν ακούσιες διαταραχές, επιπτώσεις ή ατυχήματα οποιουδήποτε είδους, καθώς και να προστατεύονται από στοιχεία όπως η υγρασία, οι υπερβολικές θερμοκρασίες ή οι καιρικές συνθήκες.

Η συσκευασία μεταφοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα πολλαπλών σταδίων διαμετακόμισης προτού το προϊόν φθάσει στον τελικό του προορισμό. Αυτό περιλαμβάνει πολλαπλή εκφόρτωση, επανασυσκευασία,  επαναφόρτωση και, ενδεχομένως, αποθήκευση του (των) προϊόντος (ων). Συνεπώς, η συσκευασία μεταφοράς πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία όταν είναι απαραίτητο.