Ψυγειομεταφορές δεμάτων από και προς Κύπρο

Ακόμη ένας τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Intersea είναι αυτός των ψυγείο-μεταφορών από Ελλάδα προς Κύπρο και αντίστροφα. Η ψυγείο-μεταφορά χρήζει ιδιαίτερης και μεγάλης προσοχής ως προς τον χειρισμό της. Ο επαγγελματισμός που μας διακατέχει σε αυτόν τον τομέα, έχει ως αποτέλεσμα να εξελισσόμαστε και να ανανεώνουμε τον στόλο των reefer –container καθώς επίσης να εισαγάγουμε νέες τεχνολογίες που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στη βέλτιστη παρακολούθηση θερμοκρασίας των ψυχόμενων μεταφερόμενων προϊόντων.

Τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε στις υπηρεσίες μας τη σύνδεση της Κύπρου μέσω Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία – Πολωνία – Βέλγιο – Ολλανδία – Ρουμανία – Σερβία – Βουλγαρία – Αλβανία . Οι ψυγείο-μεταφορές αυτές βασίζονται στο εβδομαδιαίο service μας.

Τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε στις υπηρεσίες μας τη σύνδεση της Κύπρου μέσω Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία – Πολωνία – Βέλγιο – Ολλανδία – Ρουμανία – Σερβία – Βουλγαρία – Αλβανία . Οι ψυγείο-μεταφορές αυτές βασίζονται στο εβδομαδιαίο service μας