δίκτυο μεταφορών Κύπρος Ελλάδα

Διεύρυνση δικτύου

H εταιρία μας αναγνωρίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελάτων μας, σχετικά με την δημιουργία σημείων-σταθμών εξυπηρέτησης των φορτίων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου, διευρύνει συνέχεια το δίκτυο της ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές των δύο χωρών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο σύμβουλο της εταιρίας μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα σημεία εξυπηρέτησης .