Νέα μεταφορικής εταιρίας

Mεταφορτώσεις-μεταφορές των ψυχόμενων φορτίων

Η εταιρία μας σύντομα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις μεταφορτώσεις-μεταφορές των ψυχόμενων φορτίων ,από την Β.Ελλάδα τα Βαλκάνια και την Β.Ανατολική Ευρώπη με προορισμό την Κύπρο και αντίστροφα , σε νέες υπερ-σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης . Ο νέος αυτός εμπορευματικός σταθμός θα μπορεί να καλύπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφόρτωσης , προσωρινής αποθήκευσης καθώς και της ομαδοποίησης των τμηματικών ψυχόμενων φορτίων . Όλα τα λειτουργικά μέσα του νέου σταθμού θα είναι υπερσύγχρονα τόσο όσον αφορά στην τεχνολογία και στις υποδομές , όσο και σε κάθε είδους μηχανήματα φόρτωσης – εκφόρτωσης .