Από τα πιο στρεσογόνα πράγματα σε μια μετακόμιση είναι το πακετάρισμα της οικοσκευής. Για να ετοιμάσετε τα πάντα με ασφάλεια και ευκολία έχουμε ετοιμάσει για εσάς τον παρακάτω οδηγό. Χαρτοκιβώτια Πριν γεμίσετε τα χαρτοκιβώτια ξεκινήστε με μια στρώσ...δίκτυο μεταφορών Κύπρος Ελλάδα

H εταιρία μας αναγνωρίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελάτων μας, σχετικά με την δημιουργία σημείων-σταθμών εξυπηρέτησης των φορτίων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου, διευρύνει συνέχεια το δίκτυο της ακόμη και στις πιο απομακ...Νέα μεταφορικής εταιρίας

Η εταιρία μας σύντομα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις μεταφορτώσεις-μεταφορές των ψυχόμενων φορτίων ,από την Β.Ελλάδα τα Βαλκάνια και την Β.Ανατολική Ευρώπη με προορισμό την Κύπρο και αντίστροφα , σε νέες υπερ-σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλο...