Διεύρυνση δικτύου

H εταιρία μας αναγνωρίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελάτων μας, σχετικά με την δημιουργία σημείων-σταθμών εξυπηρέτησης των φορτίων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου, διευρύνει συνέχεια το δίκτυο της ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές των δύο χωρών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο σύμβουλο της εταιρίας μας για να ενημερωθείτε […]

Mεταφορτώσεις-μεταφορές των ψυχόμενων φορτίων

Η εταιρία μας σύντομα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις μεταφορτώσεις-μεταφορές των ψυχόμενων φορτίων ,από την Β.Ελλάδα τα Βαλκάνια και την Β.Ανατολική Ευρώπη με προορισμό την Κύπρο και αντίστροφα , σε νέες υπερ-σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης . Ο νέος αυτός εμπορευματικός σταθμός θα μπορεί να καλύπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφόρτωσης , προσωρινής αποθήκευσης καθώς και […]