Ασφαλιστική κάλυψη

Η μεταφορική εταιρία Intersea, στον τομέα της ασφάλειας των μεταφερόμενων ειδών – εμπορευμάτων, δεν διαπραγματεύεται τους όρους που θέτει! Ενδιαφερόμαστε για τα προϊόντα – είδη σας σαν να είναι δικά μας, οπότε δεν θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε διαφορετικά! Λαμβάνουμε κάθε μέτρο ασφαλείας και επιπροσθέτως έχουμε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο καλύπτει πλήρως την αστική ευθύνη της εταιρίας μας, για υλικές ζημίες έναντι τρίτων.
Στην εταιρία μας θα μπορέσετε να καλύψετε κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη σχετικά με τις μεταφορές σας προς και από Κύπρο. Παρέχουμε, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες διεθνούς κύρους, ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε είδους μεταφερόμενου αγαθού.