Υπηρεσίες αποθήκευσης φορτίων

Η μεταφορική εταιρία Intersea παρέχει λύσεις αποθηκεύσεων βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων έτσι ώστε να είναι ευέλικτη προς τους πελάτες της σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες της. Για να μπορέσει να ανταγωνίζεται δυναμικά και επάξια του ονόματος που έχει κτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά όφειλε και πραγματοποίησε τη δημιουργία ιδιόκτητων χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.