Οδικές μεταφορές φορτίων

Η μεταφορική εταιρία Intersea προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες πακέτο οδικών μεταφορών είτε εγχώριων, είτε από & προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες . Το πανελλαδικό καθώς και το πανευρωπαϊκό δίκτυο μας σε συνεργασία με όλους τους μεταφορείς μας, ανέδειξε την Intersea ως μια από τις πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές εταιρίες στο χώρο της οδικής μεταφοράς . Παρέχουμε οδικές μεταφορές ολόκληρων η/και τμηματικών φορτίων κάθε τύπου. Σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες μεταφορές επιτυγχάνουμε το μέγιστο όφελος για τους πελάτες μας.