Εκτελωνισμοί φορτίων – Intersea υπηρεσίες container

Στην μεταφορική εταιρία Intersea παρέχουμε υπηρεσίες εκτελώνισης κάθε είδους μεταφερόμενου φορτίου είτε αφορά σε εξαγωγή είτε σε εισαγωγή από – προς τρίτες χώρες. Το δίκτυο εκτελωνιστών μας σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Βόλο – Ηράκλειο – Λεμεσό παρέχει διεκπεραιώσεις και συνεχή ενημέρωση σχετικά με τους φόρους – δασμούς των εισαγωγών – εξαγωγών σας. Πρωταρχικός σκοπός της μεταφορικής εταιρίας μας είναι η συνέπεια και η άμεση λύση στην διαδικασία του εκτελωνισμού.