Δήμητρας 8
Τ.Κ. 10442
Κολωνός, Αθήνα

Τηλ.: +302130017151
Mail: info@intersea.com.grΚατούνη 3
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ.: +302310500202
Mail: info@intersea.com.grΟμονοίας 130
Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: +35725029098
Mail: info@intersea.com.gr